Dollar till SEK / Kronor till Dollar

Räkna hur mycket en krona är värd i dollar


Vi har även en smart valutaomvandlare där du kan räkna på lite olika belopp. Smart när du skall ut och resa behöver veta vad ligger dollarn på.

Dollarn, eller US Dollarn / USD, är världens största valuta och den absolut mest handlade. Omkring en halv miljard människor använder US Dollar dagligen.

Dollarns symbol

Dollarn har, likt Euron (), och Brittiska Pundet (£) en egen symbol: $.

Andra namn för US Dollar är: USA-dollar, dollar, USD, Amerikansk dollar eller United States Dollar. Plural för dollar, är dollarna och dollars.

Länder som använder US-dollar:

Det finns även många länder som använder den amerikanska dollarn fast dom ej tillhör USA.

 • USA (Nordamerika)
 • El-Salvador (Centralamerika)
 • Panama (Centralamerika)
 • Ecuador (Sydamerika)
 • Guam (Oceanien)
 • Amerikanska Jungfruöarna (Karibien)
 • Brittiska Jungfruöarna (Karibien)
 • Marshallöarna (Oceanien)
 • Palau (Oceanien)
 • Puerto Rico (Karibien)
 • Östtimor (Asien)

Historien om den amerikanska dollarn

Den amerikanska dollarn, eller den amerikanska dollarn, är den officiella valutan i USA och dess öområden. Det är också standardvalutan för internationella råvaror som petroleum och naturgas. Den amerikanska dollarn är uppdelad i 100 mindre enheter som kallas cent.

Det första officiella amerikanska myntet var kopparhalvcenten, som tillverkades 1787. År 1804 ändrade kongressen designen på alla amerikanska mynt; sedan dess har varje mynt haft en inskription av “E Pluribus Unum” (latin för “Av många, en”). Mottot symboliserar att ur föreningen av de ursprungliga 13 kolonierna har en nation vuxit fram.

Sedan 1950-talet är det “In God We Trust” som gäller.

De första papperspengarna som gavs ut i Amerika var av Massachusetts 1690. Detta experiment misslyckades snabbt när människor hamstrade den knappa valutan.

Hur den amerikanska dollarn används idag

Den amerikanska dollarn är den officiella valutan i USA och dess territorier. Det är också den valuta som används mest i internationella transaktioner. Dollarn är uppdelad i 100 mindre enheter som kallas cent.

Idag finns papperspengar i valörer på 1¢ (en cent), 5¢ (fem cent), 10¢ (tio cent), 25¢ (en fjärdedel), 50¢ (en halv dollar) och $1 (en dollar). ). Mynt finns i valörerna 1¢ (en cent), 5¢ (ett nickel), 10¢ (en dime), 25¢ (en fjärdedel), 50¢ (0,50 USD) och 1 USD (1,00 USD).

Den amerikanska dollarn används också som standardenhet för valuta i många andra länder förutom USA, som Ecuador, El Salvador och Zimbabwe.

Värdet på den amerikanska dollarn

En dollar med lägre värde gör USA:s export dyrare, vilket kan leda till förluster av arbetstillfällen i exportorienterade industrier. En dollar med högre värde gör importen billigare, vilket gynnar konsumenterna men kan leda till inflationstryck. Fed svarar vanligtvis på en fallande dollar genom att höja räntorna, vilket bromsar den ekonomiska tillväxten.

Den nuvarande situationen med den amerikanska dollarn är inte hållbar på lång sikt. Om trenden fortsätter kan det få allvarliga konsekvenser för USA:s ekonomi och levnadsstandard. Det är viktigt för beslutsfattare att vidta åtgärder för att ta itu med denna fråga.

Framtiden för den amerikanska dollarn

Den amerikanska dollarn är den officiella valutan för USA och dess territorier enligt Coinage Act från 1792. Dollarn är också standardvalutan för internationella marknader och står för 88 % av de globala reserverna. Under de senaste åren har det dock funnits en växande oro för den amerikanska dollarns framtid.

Flera faktorer har bidragit till denna oro. För det första har den amerikanska ekonomin försvagats i förhållande till andra stora ekonomier som Kina och Japan. Detta har lett till ökade spekulationer om att andra valutor, som den kinesiska yuanen, på sikt kan ersätta dollarn som världens reservvaluta.

För det andra har den amerikanska regeringen haft stora budgetunderskott som har lett till en ökning av statsskulden. Denna skuld är till stor del denominerad i dollar, så varje försämring av dollarns värde skulle leda till högre räntebetalningar på denna skuld.

Sammanfattning om Dollarn

Som världens reservvaluta är den amerikanska dollarn en av de viktigaste valutorna i omlopp. Dess betydelse kan ses i dess roll i den globala handeln, såväl som dess funktion som en fristad för investerare under tider av ekonomisk osäkerhet.

Trots sin betydelse har den amerikanska dollarn inte varit utan sin del av problem. Under de senaste åren har det funnits oro för dollarns fallande värde, såväl som dess förmåga att behålla sin status som reservvaluta.

När man ser på framtiden är det svårt att säga vad som kommer att hända med den amerikanska dollarn. Det är dock klart att det kommer att fortsätta spela en stor roll i den globala ekonomin.

Förenta staternas dollar är valutan i USA. Den används också som reservvaluta för många andra länder. Dollarn är uppdelad i 100 mindre enheter som kallas cent.

Dollarn etablerades först av Coinage Act från 1792. Dollarn har genomgått några olika mönster genom åren, men den har alltid behållit sitt värde. I dag är dollarn värd cirka 1 euro.