Dollar till SEK / Kronor till Dollar

Räkna hur mycket en krona är värd i dollar